Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)


V okviru javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU) bomo izvedli projektne dejavnosti, ki pokrivajo področja izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve, digitalni poslovni modeli, strategija razvoja digitalnih kadrov, kibernetska varnost in Industrija 4.0. Projekt bomo izvedli v obdobju od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. Stroški projekta so ocenjeni na okrog 167.000 EUR, višina sofinanciranja pa na 100.000 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.
Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti


V okviru javnega razpisa za Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti podjetje STRAMEX PET d.o.o. sodeluje v dveh sklopih: A Udeležba podjetja v Akademiji TPSMP in B Izvedbeni projekt podjetja.

V okviru sklopa B bomo izvedli aplikativni raziskovalno razvojni projekt Razvoj tehnologije izdelave plastenk iz 50-100% R-Pet ter iz polilaktične kisline; R-PET, PLA.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.
Vavčer za certifikate kakovosti

V okviru javnega poziva Vavčer za certifikate kakovosti je podjetje STRAMEX PET d.o.o. izpeljalo projekt presoja ISO 9001.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Investiramo v prihodnost

V podjetju STRAMEX PET stopamo v korak s časom.

S pomočjo sofinanciranja naložbe s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, smo v podjetju izvedli sledečo operacijo.

Naziv operacije: Ohranitev delovnih mest in modernizacija proizvodnje–COVID19
Namen operacije: Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest, kot v obdobju pred krizi COVID-19 na obmejnih problemskih območjih RS.

V okviru operacije, smo izvedli naslednje ukrepe:
  • Projekt optimiziranja proizvodnje
  • Naročilo/nakup primernih pakirnih strojev s tekočini trakovi
  • Delna avtomatizacija procesa proizvodnje z implementacijo pakirnih strojev s tekočini trakovi v delovni proces
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja delavcev
  • Ohranitev delovnih mest in prerazporeditev delovne sile

Cilj operacije je modernizacija proizvodnje, omogočiti ponovni vstop na trg, izboljšati uspešnost delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohraniti konkurenčno prednost, tako na domačih, kot tujih trgih.

Z izvedbo operacije želimo modernizirati del proizvodnega procesa in tako povečati možnost razširjenega vstopa na tuje trge. Modernizacija nam bo omogočala mednarodno konkurenčnost in povečala prepoznavnost našega podjetja, ter omogočila ohranitev delovnih mest z novo razporeditvijo delavcev.

Višina sofinanciranja: 200.000,00 €

Povezava na stran evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si


Tel
03 812 15 80
Faks
03 812 15 87
E-naslov
info@stramex-pet.si