Vračilo artikla za uveljavljanje stvarne napake:

OBRAZEC JE DOSTOPEN V PDF OBLIKI TUKAJ.

Podatki kupca:

Ime in priimek:
Naslov: 
Telefon: 
E-mail:
Datum in številka računa* 

* Navedite datum in številko računa, ki ste ga prejeli za navedene artikle

Podroben opis napake za uveljavljanje stvarne napake: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Vsebina prevzema:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Opomba: Artikel, ki ga vračate zaradi uveljavljanja stvarne napake, mora ob vračilu imeti priložene vse morebitne dodatke.

Kdaj je bila stvarna napaka odkrita (datum): ______________________________________________

V primeru, da je stvarna napaka utemeljena, želim (obkrožite):

 – Vračilo kupnine (navedite številko transakcijskega računa):

 – Zamenjavo za enak artikel (v primeru, da je na zalogi)

 – Odpravo napake

 

Datum in podpis kupca

____________________________

******************************************************************************************************* 

NASLOV ZA POŠILJANJE ARTIKLA:

Stramex PET d.o.o.

Stranje 7B

3241 Podplat

Slovenija