Investiramo v prihodnost

V podjetju STRAMEX PET stopamo v korak s časom. S pomočjo sofinanciranja naložbe s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov smo v podjetju izvedli sledečo operacijo. Naziv operacije: Ohranitev delovnih mest in...