V podjetju STRAMEX PET stopamo v korak s časom.

S pomočjo sofinanciranja naložbe s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov smo v podjetju izvedli sledečo operacijo.

Naziv operacije: Ohranitev delovnih mest in modernizacija proizvodnje–COVID19
Namen operacije: Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih RS.

V okviru operacije smo izvedli naslednje ukrepe:

➤ Projekt optimiziranja proizvodnje,

➤  naročilo/nakup primernih pakirnih strojev s tekočimi trakovi,

➤  delna avtomatizacija procesa proizvodnje z implementacijo pakirnih strojev s tekočini trakovi v delovni proces,

➤  krepitev kompetenc – usposabljanja delavcev,

➤  ohranitev delovnih mest in prerazporeditev delovne sile.

Cilj operacije je modernizacija proizvodnje, omogočiti ponovni vstop na trg, izboljšati uspešnost delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohraniti konkurenčno prednost tako na domačih kot tujih trgih.

Z izvedbo operacije želimo modernizirati del proizvodnega procesa in tako povečati možnost razširjenega vstopa na tuje trge. Modernizacija nam bo omogočala mednarodno konkurenčnost in povečala prepoznavnost našega podjetja, ter omogočila ohranitev delovnih mest z novo razporeditvijo delavcev.

Višina sofinanciranja: 200.000,00 €

Povezava na stran evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si